Ramena – anatomie

Sdílet:

Při ohybu (flexi) ramene se nadloktí zvedá dopředu směrem k obličeji. Při natažení (extenzi) ramene se paže pohybuje dozadu za tělo. Při abdukci se paže pohybuje nahoru a do strany. Při addukci je paže připažena k tělu. Horizontální abdukce a addukce nastává, když se paže pohybuje po horizontální ploše na úrovni ramen, jako například při tlacích na posílení prsních svalů či rozpažování na zadní části deltových svalů.

Ramenní (deltový) sval se skládá ze tří samostatných částí neboli hlav a každá z nich je schopna pohybovat paží různým směrem. Z širokého úponu nad ramenním kloubem se tři části deltového svalu zužují do jediné šlachy, která se upíná k pažní kosti. Přední hlava deltového svalu se upíná ke klíční kosti a zvedá paži dopředu (ohyb ramene). Střední hlava deltového svalu se upíná k acromionu (kostní výběžek na lopatce) a pohybuje paží do strany (abdukce). Zadní hlava deltového svalu se upíná k lopatce a pohybuje paží dozadu (addukce).

Manžeta rotátorů je tvořena úpony čtyř svalů, které tvoří ochranný obal kolem ramenního kloubu. Přestože se jedná o sotva viditelnou strukturu, manžeta rotátorů zajišťuje stabilitu a sílu ramene. Všechny čtyři svaly vycházejí od lopatky, pokračují přes ramenní kloub a jsou upevněny na pažní kost. Sval nadhřebenový (supraspinatus) leží nad kloubem a zvedá paži nahoru a do strany (pohyb připomíná mávání). Sval podhřebenový (infraspinatus) a malý sval oblý (teres minor) jsou umístěny za kloubem a otáčejí paží do strany. Sval podlopatkový (subscapularis) je umístěn před kloubem a otáčí paží dovnitř (překřížení paží na hrudi).

Sval deltový (m. deltoideus)

Začátek: Klíční kost (clavicula), nadpažek (acromion), hřeben lopatky (spina scapulae)

Úpon: drsnatina deltového svalu na kosti pažní (tuberositas deltoidea humeri)

Funkce: flexe, extenze, abdukce ramenního kloubu, udržuje klidovým napětím hlavici pažní kosti v jamce ramenního kloubu

ramena anatomie

 

Sval nadhřebenový (m. supraspinatus)

Začátek: Jáma nadhřebenová (fossa supraspinata)

Úpon: horní část kosti pažní (tuberculum majus humeri)

Funkce: zevní rotace ramenního kloubu, pomocný sval při abdukci paže

Sval podhřebenový (m. infraspinatus)

Začátek: Jáma podhřebenová (fossa infraspinata)

Úpon: horní část kosti pažní (tuberculum majus humeri)

Funkce: zevní rotace ramenního kloubu

Sval malý oblý (m. teres minor)

Začátek: zevní okraj lopatky (margo lateralis scapulae)

Úpon: horní konec kosti pažní (tuberculum majus humeri)

Funkce: zevní rotace ramenního kloubu

Sval velký oblý (m. teres major)

Začátek: zevní okraj lopatky (margo lateralis scapulae)

Úpon: horní konec kosti pažní (tuberculum minus humeri)

Funkce: vnitřní rotace ramenního kloubu, pomocný sval při addukci paže

Sval podlopatkový (m. subscapularis)

Začátek: přední plocha lopatky (facies anterior scapulae)

Úpon: horní konec kosti pažní (tuberculum minus humeri)

Funkce: vnitřní rotace ramenního kloubu

rameno anatomie

ramena anatomie


Zdroje:

Anatomie 1. – Radomír Čihák

Krachttraining – Frédéric Delavier

Bodybuilding a posilovani – Nick Evans

Sdílet:
Fitnesák

Warning: file_get_contents(https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=&count=8): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/web/virtuals/104879/virtual/www/domains/fitnesak.cz/wp-content/themes/the-rex/library/templates/footers/footer2.php on line 23