Svaly hrudníku – anatomie

Sdílet:

Velký prsní sval (m. pectoralis major) je rozdělený na dvě části neboli hlavy. Horní hlava vychází z klíční kosti a dolní hlava z hrudní kosti. Obě hlavy jsou umístěny na vnější části hrudní stěny a spojují se v jednu šlachu ke kosti pažní. V místě úponu se šlacha přetočí a horní hlava se připojuje pod hlavou spodní. Velký prsní sval přitahuje, ohýbá a vnitřně otáčí paži, pohybuje paží dopředu a přes hruď (např. u kliků). Sval má 2 anatomické části ale z funkčního hlediska se rozděluje na 3 části (horní, střední, dolní), které se zapojují podle úhlu pohybu paže.

Boční stěnu hrudníku tvoří přední pilovitý sval (m. serratus anterior). Tento sval vychází od lopatky, prochází dopředu podél hrudní stěny a připojuje se k horním osmi žebrům. Pilovitý sval tahá lopatku dopředu a stabilizuje ji o hrudní koš. Nejvíce je zatěžován během narovnávací fáze u kliků a benchpressu. Malý prsní sval (m. pectoralis minor) leží hluboko pod velkým prsním svalem a není viditelný. Má malou funkci a nepřispívá k velikosti hrudníku.

Velký sval prsní (m. pectoralis major)

Začátek: Klíční kost (clavicula), kost hrudní (sternum), prvních 6 žeber

Úpon: horní část pažní kosti (crista tuberculi majoris humeri)

Funkce: pomocná funkce při předpažení (flexe ramenního kloubu), addukce a vnitřní rotace paže, pomocný vdechový sval

velký prsní sval

 

Malý sval prsní (m. pectoralis minor)

Začátek: 3. – 5. žebro vpředu

Úpon: hákovitý výběžek lopatky (processus coracoideus)

Funkce: tah lopatky směrem dolů (deprese lopatky), pomocný vdechový sval

Přední pilovitý sval (m. serratus anterior)

Začátek: 1 – 9 žebro

Úpon: mediální okraj lopatky (angulus inferior scapulae)

Funkce: přidržení lopatky k hrudníku, vytočení lopatky zevně (při tahu za dolní úhel)

anatomie hrudníku

Podklíčkový sval (m. subclavius)

Začátek: spodní plocha klíční kosti

Úpon: 1. žebro

Funkce: táhne klíční kost dolů (stabilizace)

anatomie hrudníku

 

Mezižeberní svaly (m. intercostales)

  • M. intercostales externi

Směřují šikmo zezadu kraniokaudálně ke sternu.

Funkce: vdechové svaly

  • M. intercostales interni

Směřují zepředu kraniokaudálně k páteři.

Funkce: výdechové svaly

  • M. intercostales intimi

Směřují stejně jako m. intercostales interni, upnuty jsou na vnitřní straně

Funkce: výdechové svaly

anatomie hrudníku

Bránice (m. diaphragma)

Bránice se vyklenuje do hrudníku. Nalevo do 5. mezižebří, napravo až do 4. mezižebří (kvůli uložení jater na pravé straně).

Začátek: žebra

Úpon: šlašitý střed (centrum tendineum)

Funkce: hlavní vdechový sval (Při nádechu se klenby bránice snižují a zvětšují tím prostor hrudníku pro rozepnutí plic.)

anatomie hrudníku

Příčný sval hrudní 

(m. transversus thoracis)

Začátek: vnitřní strana hrudní kosti

Úpon: 2. – 6. žebro

Funkce: táhne žebra směrem dolů (kaudálně), pomocný výdechový sval

anatomie hrudníku

Podžeberní svaly (m. subcostales)

Jsou malé, často nevyvinuté svaly. Nepravidelně spojují žebra.

Funkce: výdechové svaly

subcostales


Zdroje:

Anatomie 1. – Radomír Čihák

Krachttraining – Frédéric Delavier

Bodybuilding a posilovani – Nick Evans

Sdílet:
Fitnesák

Warning: file_get_contents(https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=&count=8): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/web/virtuals/104879/virtual/www/domains/fitnesak.cz/wp-content/themes/the-rex/library/templates/footers/footer2.php on line 23